Általános szerződési feltételek

Teák Boltja ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELE (továbbiakban: ÁSZF)

A jelen ÁSZF a Sédinfo Bt. (székhely: 8411, Veszprém, Csimorka u. 36.. ; adószáma: 21515626-2-19; cégjegyzékszám: 19-06-507012; elektronikus levelezési címe: teakboltja@gmail.com; tel: +36309737275 a továbbiakban: Szolgáltató), mint Szolgáltató és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A jelen ÁSZF vonatkozásában Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.teakboltja.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) történik.

1.2. A Szolgáltató Weboldalán webáruházat működtet (a továbbiakban: Webáruház) a Szolgáltató által gyártott és forgalmazott termékek Ügyfelek részére történő értékesítésére. A Webáruházból történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Szolgáltató Webáruház szolgáltatásait bármely magánszemély, vagy jogi személy jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, továbbá a termék vételárát és a kiszállítási költséget, valamint utánvétes megrendelés esetén az utánvét költségét is megfizeti.

1.4. A Webáruházban megvásárolható áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a Weboldalon található, a konkrét árucikk termékleírása, és az oldalsávban elhelyezett „teakészítési tanácsok” menü tartalmazza. A termékek vételára mindig a kiválasztott termék alatt feltüntetett bruttó ár. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, továbbá utánvételes megrendelés esetén az utánvét költségét.

1.5. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja, és így a szerződést nem módosítja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

1.6. A Szolgáltató a kiszállítást Magyarországon belül a „Szállítás-fizetés-átvétel” menüpontban található módokon és árakon végzi.

1.7. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján a fogyasztónak  minősülő Ügyfél a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállási jog azon Ügyfeleket illeti meg, akik a Ptk. szerint fogyasztónak minősülnek. A Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja szerint „fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.”  A Szolgáltató a webáruházon keresztül kizárólag termékeket értékesít, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés nem jön létre a felek között, így az Ügyfelet elállási jog illeti meg. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél, vagy meghatalmazottja a terméket átveszi.  A termék visszaküldésének költségét az Ügyfélnek kell viselnie, Szolgáltató nem vállalja e költség viselését. Az elállási jog gyakorlása esetén az Ügyfelet a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.  Nem illeti meg az elállási jog az Ügyfelet olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ügyfél utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ügyfél személyére szabtak.  Az Ügyfél szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a termékkel összefüggésben kifizetett összeget – termék vételára, fogyasztó által viselt költségek – az Ügyfél részére.  A Szolgáltató az Ügyfélnek visszajáró összeget az Ügyfél által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Az Ügyfél kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de az Ügyfelet ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Ügyfél köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A terméket személyesen, postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza az Ügyfél a Szolgáltató részére. Ha az Ügyfél a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy az Ügyfél bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.  Amennyiben az Ügyfél élni szeretne elállási jogával, úgy azt az erre vonatkozó nyilatkozatával teheti meg (az elállási nyilatkozat minta itt érhető el: https://drive.google.com/drive/folders/1uR7malQt31AMd5KUjVJTksIy0BxW4aoD?usp=sharing ). Elegendő az Ügyfélnek az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő elállás esetén ezt ajánlott levélben érdemes megtenni. E-mailben küldött elállás kézhezvételét a Szolgáltató emailben visszaigazolja. Az Ügyfél az elállási jogát a szerződéskötés és a termék átvételének napja közötti időtartam alatt is gyakorolhatja. Ügyfél az elállást szóban, vagy telefonon is megteheti, de a későbbi viták elkerülése végett érdemesebb inkább az írásos formát választani. A vállalkozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentés megtérítését.

 1. REGISZTRÁCIÓ

2.1. A Weboldal főoldalán található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

2.2. A Szolgáltató a regisztráció során az Ügyfél által megadott személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. tv. („Info.tv.”) rendelkezései alapján kezeli. Az adatkezelésről bővebben az ADATVÉDELEM menüpontban tájékozódhat.

2.3. A Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy felhasználó nevét és jelszavát olyan helyen őrizze, tárolja, ahol harmadik személy nem férhet hozzá, és soha ne hozza ezen adatokat harmadik személyek tudomására. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem a Szolgáltatónak felróható – okból hozzáférhetővé válik.

 1. A MEGRENDELÉS

 3.1. A Honlap tartalmának megtekintéséhez regisztráció nem kötelező, de a Holnapon történő megrendeléshez, igen. Ha a Vásárló a megrendeléshez nem kíván a Honlapon előre regisztrálni, úgy a megrendelés alkalmával automatikus regisztráció történik. Ha bármilyen segítségre van szüksége Szolgáltató készséggel áll rendelkezésre jelen ÁSZF 1. pontjában meghatározott telefonszámon. Szolgáltatónak azonban nem áll módjában telefonon keresztül megrendelést felvenni. 

A Honlapon történő regisztráció előnye, hogy Vásárló a Honlapon gyorsabban tudja leadni a megrendelését, azt könnyen nyomon tudja követni.

Ha a Vásárló a megrendeléshez nem kíván a Honlapon előre regisztrálni, úgy a megrendelés alkalmával automatikus regisztráció történik, amiről e-mail értesítést fog kapni. Érdemes ilyenkor kilépés előtt, a fejlécben megjelenő „Regisztrációs adataim” menüpontban saját jelszót beállítani. Ha ez nem történik meg, a következő vásárlás során is megteheti. Ha elfelejti a jelszívát az „Elfelejtett jelszó, új jelszó igénylése” menüpontban kell igényelni egy automatikus jelszót, amit e-mailben küld meg a rendszer.

Vásárló a megrendelni kívánt Termék részletes jellemzőiről, áráról, egyéb választható tulajdonságáról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

Vásárló a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található ”Kosár” ikonra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti virtuális kosarába. 

A kosár tartalmát (a kiválasztott termék darabszámát, és annak árát) Vásárló a Honlap jobb felső sarkában található, a "Kosár" ikonra vagy feliratra kattintva tekintheti meg és ellenőrizheti.

A „Kosár” felületen a Vásárló részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosárba helyezett termékek listáját, azok bruttó árát, a megrendelni kívánt darabszámot, valamint az összegző felület alján a termékek árát.

Ezen a felületen a Vásárló még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából az „X” gombra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud, a darabszám pontos begépelésével.

 Ha Vásárló minden rendben talált, akkor a „Tovább” feliratra kattintva választhatja ki a szállítási módot, majd megint a „Tovább” feliratra kattintva a címet. Ha már regisztrált felhesználó, itt, a Címek menüpont alatt, megadhat új szállítási címet is. Ha a számlázási és szállítási cím megegyezik, akkor a jelölő négyzetet kipipálva tovább léphet. Ha külön számlázási címet szeretne megadni, itt megteheti a jelölőnégyzetből eltávolítva a pipát, majd az „Egyéb cím hozzáadása” gombra kattintva. Ezután a megfelelő szállítási és számlázási címeket megjelölve a "Tovább" gombbal a "Véglegesítés" menühöz léphet.

Ha cég nevében vásárol, itt adhatja meg a cég adószámát. (Céges vásárlás esetén kötelező adószámot megadni)

Ezután a "Megrendelés véglegesítése" gombra kattintva elküldheti a megrendelést. 

A Honlapon regisztrált Vásárlónak ezen adatokat nem szükséges a vásárlás során még egyszer megadnia, a Honlap a Vásárlót ebben az esetben automatikusan a „Szállítási módok” felületre navigálja, ahol a Vásárló választani a szállítási módok között. A „Tovább” gombra kattintva a „Fizetési módok” felületre érkezik a Vásárló, ahol a Szolgáltató által biztosított fizetési módok közül tud választani. A „Tovább” gombra kattintva a Vásárló egy összegző felületre érkezik, ahol lehetősége van ellenőrizni a megrendelését, így különösen a megadott adatokat, a megrendelni kívánt terméket, annak árát, a kiválasztott fizetési és szállítási módot, valamint annak költségét és a megrendelés végösszegét.

Fontos, hogy a megrendelés elküldéséhez a Vásárlónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. 

Az oldal alján található „Megrendelés” gombra kattintást követően pedig, Vásárló véglegesen elküldi a megrendelését Szolgáltató részére. A rendelés feladása tehát a „Megrendelés” gombra kattintással történik, ami a Vásárló számára fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Ha a megrendelés elküldését követően merül fel a megrendelés tartalmára vonatkozó módosítási igény (például rossz terméket rendelt, módosítani szeretné a darabszámot), azt Szolgáltatónak e-mailben jelezze: teakboltja@gmail.com email címen.

Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. A Felek közötti szerződés a visszaigazoló e-mail megérkezésével jön létre. A Felek között ily módon – magyar nyelven – létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 3 (három) hónapig őrzi a Szolgáltató székhelyén, és ezen időtartamon belül az Ügyfél részére hozzáférhetővé teszi. A szerződés határozott időre szól, amely a Felek szerződésszerű teljesítésével szűnik meg. Amennyiben a visszaigazoló e-mail az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor az Ügyfél menetsül az ajánlati kötöttség alól, és így a szerződés a Felek között nem jön létre. A megrendelés visszaigazolása akkor tekintendő az Ügyfélhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

3.2. Termékek ára

A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra, mert az árak tartalmazzák a csomagolás költségét is. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

 

3.3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.  

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vásárló között. 

Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt, melynek alapján nem köteles megvásárolni a terméket.

Ha Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.  

 

 1. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. Megrendeléskor több szállítási és fizetési mód közül választhat. Ezek a következők:

4.1.1, Veszprémi kiszállítás - akár ingyenesen.

Veszprémben szívesen házhoz visszük a megrendelt termékeket. Ára: 500.- Ft

5.000.- Ft feletti rendelésnél ingyenes a kiszállítás.

Kádárta és Gyulafirátót településekre is érvényes.

Fizetni a kiszállításkor: Készpénzzel lehet.

Szállítási idő 1-2 munkanap.

____________________________________________

 

4.1.2, Személyesen üzletünkben, az Íródeák Kávé- és Teaházban, 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

Ingyenes.

Személyes átvétel esetén a rendeléseket maximum 8 napig tudjuk tartani. Amennyiben ez idő alatt nem jössz érte, a rendelést töröljük.

Tel: +36 20 505 40 10

Fizetni az üzletben: Készpénzzel vagy bankkártyával lehet.

_______________________________________________

 

4.1.3, Foxpost csomagautomata

Válaszd ki a hozzád legközelebb eső automatát, és oda küldjük a csomagot. Ára: 1.200.- Ft

Fizetni előre utalással lehet, a következő bankszámla számra: Sédinfo Bt, 73200127-11252603

Előre utalás esetén a rendeléseket maximum 8 napig tudjuk tartani. Amennyiben ez idő alatt nem érkezik be az utalás, a rendelést töröljük.

Szállítási idő 2-4 munkanap.

 _______________________________________________

 

4.1.4, Foxpost csomagautomata, utánvéttel

Válaszd ki a hozzád legközelebb eső automatát, és oda küldjük a csomagot. Fizetni bankkártyával tudsz majd a csomag átvételekor. Ára: 1.450.- Ft

Szállítási idő 2-4 munkanap.

_______________________________________________

 

4.1.5, Törékeny termék szállítása futárszolgálattal

Pár napon belül az ajtóig viszi a futár a csomagot.

Törékeny termék rendelésekor, érdemes ezt a szállítási módot választani. Ára: 2.500.- Ft

Fizetni előre utalással lehet, a következő bankszámla számra: Sédinfo Bt, 73200127-11252603

Előre utalás esetén a rendeléseket maximum 8 napig tudjuk tartani. Amennyiben ez idő alatt nem érkezik be az utalás, a rendelést töröljük.

Szállítási idő 2-4 munkanap.

 ______________________________________________

 

4.1.6, Házhozszállítás futárszolgálattal

Pár napon belül az ajtóig viszi a futár a csomagot. Ára: 1.500.- Ft

Fizetni előre utalással lehet.

Előre utalás esetén a rendeléseket maximum 8 napig tudjuk tartani. Amennyiben ez idő alatt nem érkezik be az utalás, a rendelést töröljük.

Szállítási idő 2-4 munkanap.

______________________________________________

 

4.1.7, Házhozszállítás futárszolgálattal, utánvéttel

Pár napon belül az ajtóig viszi a futár a csomagot.

Fizetni a futárnál lehet készpénzzel vagy bankkártyával. Ára: 1.900.- Ft

Szállítási idő 2-4 munkanap.

______________________________________________

 

4.1.8, Postapont

A legközelebbi Postapont-ra is kérheted a csomagot. Ára: 1.200.- Ft

Posták, Mol kutak, csomagautomaták, Postapont Plusz pontok, Coop üzletek.

Fizetni előre utalással lehet, a következő bankszámla számra: Sédinfo Bt, 73200127-11252603

Előre utalás esetén a rendeléseket maximum 8 napig tudjuk tartani. Amennyiben ez idő alatt nem érkezik be az utalás, a rendelést töröljük.

Posta

Szállítási idő 2-4 munkanap.

 ____________________________________________

 

4.1.9, Postapont utánvéttel

A legközelebbi Postapont-ra is kérheted a csomagot. Ára: 1.600.- Ft

Posták, Mol kutak, csomagautomaták, Postapont Plusz pontok, Coop üzletek.

Fizetni a csomag átvételekor készpénzzel vagy bankkártyával lehet.

Posta

Szállítási idő 2-4 munkanap.

 

4.2. A Weboldalon megrendelt és készleten lévő terméket, a vételár és a kiszállítási díj megfizetését követő 2-4 munkanapon belül, a választott futárszolgálat fuvarozza ki az Ügyfél által a megrendelés során jelzett szállítási címre. Utánvétes megrendelés esetén a vételárat és a kíszállítási díjat a csomag átvételekor kell kifizetni. Amennyiben személyesen szeretné a terméket átvenni, így megrendeléskor ezt az opciót választva, még a megrendelés napján megteheti üzletünkben, a helyszínen fizetve a termékek vételárát. Címünk: Íródeák Kávé-és Teaház 8200 Veszprém, Komakút tér 3. A készleten nem lévő, vagy az Ügyfél egyedi megrendelése alapján készült termékek szállítása 2-40 munkanap.

4.3. Az Ügyfél késedelem nélkül köteles meggyőződni, hogy a kiszállított áru mind mennyiségileg, mind minőségileg megfelel a megrendelésben meghatározottaknak. A Szolgáltató alvállalkozója a megrendelt árut sérülésmentes, bontatlan, eredeti csomagolásban szállítja ki a visszaigazolásban szereplő címre. Sérülésmentes, bontatlan, eredeti csomagnak csak az minősül, ami a Szolgáltató által alkalmazott biztonsági szalaggal vagy matricával van ellátva. Amennyiben az Ügyfél bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a fuvarozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni.

 1. PANASZKEZELÉS

5.1. Az Ügyfél a Weboldal működésével, a megrendelésekkel kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségeken keresheti meg a Szolgáltatót: levelezési cím: 8411 Veszprém, Csimorka u. 36. , vagy e-mailben: teakboltja@gmail.com vagy nyitvatartási időben személyesen az Íródeák Kávé- és Teaházban (8200 Veszprém, Komakút tér 3.)

5.2. Amennyiben az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a Szolgáltató részéről a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató legkésőbb a panasz elbírálását tartalmazó érdemi válaszához mellékelve küldi meg az Ügyfél részére.

5.3. A Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el a panaszokat.

5.4. A Szolgáltató az Ügyfél által tett panaszokra azok beérkezését követő legkésőbb 30 (harminc) napon belül érdemben válaszol.

5.5. Az Ügyfél a Szolgáltatóval szemben fennálló, jelen ÁSZF-ből eredő jogvitáit peres, továbbá más jogi úton is érvényesítheti, valamint jogosult a Szolgáltató székhelye szerint illetékes, Veszprém Megyei Békéltető Testület eljárását kezdeményezni.

A Veszprém Megyei Békéltető Testület székhelye:

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116.)

Tel.: +36-88-814-121 (ügyfélfogadási időben), +36-88-814-111 (titkárság)

Fax: +36-88-412-150

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Web: www.bekeltetesveszprem.hu

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, hibás teljesítésről és a jótállásról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén, a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

[Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén, szerződés / vásárlást igazoló számla alapján a Sédinfo Bt jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Kötelező jótállás 10-100.000.- Forint értékű termékek esetében egy év. A 100-250.000.- Forintt értékű termékeknél két év. A 250.000.- Forint érték feletti termékeknél három év a jótállási idő. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Szolgáltató a jogos jótállási igényeknek 15 napon belül eleget tesz. 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Fogyasztói jogviták rendezésére az Online Vitarendezési platform is rendelkezésre áll, mely itt érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU 

A fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye alapján az alábbi Békéltető Testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében:

 1. 1. Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154 Fax száma: (72) 507-152 E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu, kerelem@baranyabekeltetes.hu Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu
 2. 2. Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532 Fax száma: (76) 501-538 E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu Honlap cím: www.bacsbekeltetes.hu
 3. 3. Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324-976 Fax száma: (66) 324-976 E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu;
 4. 4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma: (46) 501-091, (46) 501-870 Fax száma: (46) 501-099 E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu
 5. 5. Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Honlap cím: www.bekeltet.hu
 6. 6. Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149 E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu
 7. 7. Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310 Fax száma: (22) 510-312 E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu
 8. 8. Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-202, (96) 520-217 Fax száma: (96) 520-218 E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu Honlap cím: www.bekeltetesgyor.hu
 9. 9. Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. Telefonszáma: (52) 500-710, (52) 500-745 Fax száma: (52) 500-720 E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu Honlap cím: www.hbmbekeltetes.hu
 10. 10. Heves Megyei Békéltető Testület Címe: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint 1. Kapucsengő: 6 Postacíme: 300 Eger, Faiskola út 15. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu
 11. 11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: (56) 510-621 E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu Honlap cím: www.jaszbekeltetes.hu
 12. 12. Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszáma: (34) 513-010/36-os mellék Fax száma: (34) 316-259 E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu
 13. 13. Nógrád Megyei Békéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A fsz. 4. Telefonszám: (32) 520-860 Fax száma: (32) 520-862 E-mail cím: nkik@nkik.hu
 14. 14. Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. Telefonszáma: (1) 269-0703 Fax száma: (1) 269-0703 E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
 15. 15. Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000 Fax száma: (82) 501-046 E-mail cím: skik@skik.hu
 16. 16. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 420-180 Fax száma: (42) 420-180 E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu Honlap cím: www.bekeltetes-szabolcs.hu
 17. 17. Tolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661 Fax száma: (74) 411-456 E-mail cím: kamara@tmkik.hu
 18. 18. Vas Megyei Békéltető Testület Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23. Telefonszáma: (94) 312-356, (92) 506-645 Fax száma: (94) 316-936 E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu Honlap cím: www.vasibekelteto.hu
 19. 19. Veszprém Megyei Békéltető Testület Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Telefonszáma: (88) 814-121, (88) 814-111 (VKIK) Fax száma: (88) 412-150 (VKIK fax száma) E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu Honlap cím: www.bekeltetesveszprem.hu
 20. 20. Zala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24. Telefonszáma: (92) 550-513 Fax száma: (92) 550-525 E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu Honlap cím: www.bekelteteszala.hu

EGYEBEK

6.1. A Webáruházban való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

6.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

6.3. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ÁSZF módosítása azonban nem érinti a már létrejött szerződéseket, és az azokban rögzített feltételeket, továbbá a Szolgáltató létrejött szerződés szerinti szolgáltatási kötelezettségét.

 6.4. A webáruház tárhelyét a Onlinex Solutions Kft., 5600 Békéscsaba, Andrássy út 7. 2. em. 7. biztosítja.