Elállási nyilatkozat

Elállás esetén ezt a nyilatkozatot másold át egy e-mailbe, töltsd ki, és küldd el nekünk. Letöltheted innen is Word-ben: Elállási nyilatkozat

 

Elállási nyilatkozat

 

Kizárólag a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza az alább feltüntetett elérhetőségek valamelyikére:

Cégnév: Sédinfo Bt

Levelezési cím: 8411 Veszprém, Csimorka u. 36.

Üzlethelyiség címe: Íródeák Kávé- és teaház, 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

E­mail cím: teakboltja@gmail.com

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében.

Megrendelés száma:

Termék(ek) megnevezése:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

 

 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján a fogyasztónak  minősülő Ügyfél a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállási jog azon Ügyfeleket illeti meg, akik a Ptk. szerint fogyasztónak minősülnek. A Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja szerint „fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.”  A Szolgáltató a webáruházon keresztül kizárólag termékeket értékesít, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés nem jön létre a felek között, így az Ügyfelet elállási jog illeti meg. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél, vagy meghatalmazottja a terméket átveszi.  A termék visszaküldésének költségét az Ügyfélnek kell viselnie, Szolgáltató nem vállalja e költség viselését. Az elállási jog gyakorlása esetén az Ügyfelet a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.  Nem illeti meg az elállási jog az Ügyfelet olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ügyfél utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ügyfél személyére szabtak.  Az Ügyfél szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a termékkel összefüggésben kifizetett összeget – termék vételára, fogyasztó által viselt költségek – az Ügyfél részére.  A Szolgáltató az Ügyfélnek visszajáró összeget az Ügyfél által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Az Ügyfél kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de az Ügyfelet ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Ügyfél köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A terméket személyesen, postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza az Ügyfél a Szolgáltató részére. Ha az Ügyfél a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy az Ügyfél bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.  Amennyiben az Ügyfél élni szeretne elállási jogával, úgy azt az erre vonatkozó nyilatkozatával teheti meg (az elállási nyilatkozat minta itt érhető el: https://drive.google.com/drive/folders/1uR7malQt31AMd5KUjVJTksIy0BxW4aoD?usp=sharing ). Elegendő az Ügyfélnek az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő elállás esetén ezt ajánlott levélben érdemes megtenni. E-mailben küldött elállás kézhezvételét a Szolgáltató emailben visszaigazolja. Az Ügyfél az elállási jogát a szerződéskötés és a termék átvételének napja közötti időtartam alatt is gyakorolhatja. Ügyfél az elállást szóban, vagy telefonon is megteheti, de a későbbi viták elkerülése végett érdemesebb inkább az írásos formát választani. A vállalkozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentés megtérítését.

Fogyasztói jogviták rendezésére az Online Vitarendezési platform is rendelkezésre áll, mely itt érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU